Για παιδιά 4-6 ετών
Οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν μια μαγική διαδρομή μέσα από τις περιπέτειες του ήρωα του βιβλίου τους, όπου η διασκέδαση και η μάθηση συνδυάζονται αρμονικά υπό το πρίσμα της πιο σύγχρονης μεθοδολογίας.
Οι μαθητές ανακαλύπτουν σταδιακά τις γλωσσικές τους ικανότητες μέσα από μια επιλογή ασκήσεων και δραστηριοτήτων που δίνουν έμφαση στην κριτική σκέψη.
Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται στο ΚΞΓ μας.
Με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες, αποσπάσματα DVD, παιχνίδια, tablets και άλλες δραστηριότητες το παιδί παρακινείται να συμμετάσχει στη μάθηση.
Μεταφορά της ζωντανής πραγματικότητας στην τάξη.
Εμπλουτισμό του μαθήματος με πολιτιστικά στοιχεία.
Ζωντανή επαφή με τη γλώσσα και την κουλτούρα.