Η ιστορία μας ξεκινάει το 2005, με την εγκατάστασή μας στο κεντρικότερο σημείο των Γιαννιτσών.
Από την αρχή ξεχωρίσαμε για την ολοκληρωμένη φιλοσοφία στη μάθηση.
Η δραστηριότητά μας απλώνεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη ρομποτική.
Οι συνεχείς επιτυχίες μας είναι η καλύτερη εγγύηση για την επιλογή του Κέντρου μας.
Η χρήση σύγχρονων μέσων (διαδραστικών πινάκων, laptops, tablets) επιτρέπουν στους μαθητές μας ευχάριστη πρόσβαση στη γνώση.
Οι συνεργάτες μας είναι όλοι απόφοιτοι Ξενόγλωσσων Φιλολογιών.