Η παγκόσμια γλώσσα, κυρίαρχη στην επικοινωνία και φυσικά απαραίτητο εφόδιο σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
Η γλώσσα του Σέξπηρ είναι η μητρική 400.000.000 ανθρώπων και δεύτερη για 2.000.000.000
Προσφέρουμε γνώση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες, με τμήματα και ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Επίπεδο Β2 καλή γνώση:
FCE CAMBRIDGE
ECCE MICHIGAN
ΚΠΓ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
LRN Learning Resource Network
TOEIC Ελληνοαμερικανική Ένωση ταχύρρυθμα μαθήματα για άμεση απόκτηση πτυχίου. Ιδιαίτερα φιλικό και δημοφιλές σε ενήλικες.
Επίπεδο C2 Άριστη γνώση
CPE CAMBRIDGE
ECPE MICHIGAN
MSU MICHIGAN STATE UNIVERSITY
LRN Learning Resource Network
ΚΠΓ  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας