Η γλώσσα του Θερβάντες και του Λόρκα είναι η δεύτερη, μετά τα αγγλικά ,πιο διαδεδομένη στον παγκόσμιο χάρτη, αφού με αφορμή την «ανακάλυψη» της Αμερικής, ομιλείται, με εξαίρεση τη Βραζιλία, σε όλες τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας αυτής Ηπείρου. Η γνώση της είναι δυνατό «χαρτί» για εργασία, σπουδές ή προγράμματα Erasmus.
Τα μαθήματα ισπανικών στο ΚΞΓ μας φθάνουν ως την άριστη γνώση C2.
Το παράρτημα του Ινστιτούτου Θερβάντες (Instituto Cervantes) διοργανώνει τις εξετάσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας και χορηγεί πτυχίο, ενώ αντίστοιχα το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας είναι αρμόδιο για τις εξετάσεις του διαβαθμισμένου τεστ ΚΠΓ στα ισπανικά.