Η Ρομποτική, η οποία είναι ήδη ενταγμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλών χωρών, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο της μηχανικής σε συνδυασμό με αυτόν της πληροφορικής, μέσω μιας διαφορετικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Είναι μια ευχάριστη επιμορφωτική δραστηριότητα, όπου μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα μαθημάτων προσφέρονται πολύτιμα εφόδια, που λειτουργούν υποστηρικτικά στις σχολικές επιδόσεις.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν τουβλάκια, αισθητήρες και κινητήρες κι έτσι συνθέτουν δικές τους μηχανικές κατασκευές, που στη συνέχεια δίνουν ‘ζωή‘ με τη χρήση tablet, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό και τους αλγόριθμους.