Η γλώσσα του Γκέτε είναι η πρώτη σε κατάταξη μητρική γλώσσα μεταξύ των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρίαρχη θέση της Γερμανίας στην παραγωγή και τις εξαγωγές ανά τον κόσμο, είναι γνωστό ότι δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στον χώρο της εργασίας σε ποικίλους τομείς και ειδικότητες. Τα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν εξαιρετικά πτυχία και ανάλογες προοπτικές.
Στο ΚΞΓ μας τα μαθήματα γερμανικών καλύπτουν από το επίπεδο αρχαρίων ως την άριστη γνώση. Πραγματοποιούνται τμήματα και ιδιαίτερα μαθήματα.
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Göethe Institut, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και τα πιστοποιητικά ÖSD του Αυστριακού κράτους, αναγνωρίζονται διεθνώς και έχουν υψηλό κύρος. Τα πιστοποιητικά μάς επιτρέπουν την είσοδο στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας.